elemento.cz
28. ROČNÍK FREJKOVY DNY

O konferenci

ORTOPEDICKÝ KONGRES FREJKOVY DNY 2020, SE BUDE KONAT V BRNĚ VE DNECH 18. – 19. ČERVNA 2020, V PROSTORÁCH BRNĚNSKÉHO HOTELU MAXIMUS RESORT.
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

18. - 19. června 2020, Hotel Maximus Resort, Hrázní 327/4a, 635 00 Brno
MAPA

TÉMATA:

Témata pro rok 2020 budou upřesněna. Níže pro představu uvádíme témata roku 2019

LÉKAŘSKÁ SEKCE

  • Fórum mladých ortopedů a traumatologů - Frejkova cena - PŘEDNÁŠKY BUDOU ZAŘAZENY 1. DEN ČTVRTEK
  • Sarkomy měkkých tkání
  • Artroskopie velkých a malých kloubů
  • Varia

NLZP SEKCE

PŘEDNÁŠKY BUDOU ZAŘAZENY 1. DEN ČTVRTEK

  • Multioborová péče o pacienta v ortopedii a traumatologii
  • Onkologie v ortopedii
  • Varia

Navažte kontakt,

Frejkovy_dny_facebook

 

PREZIDENT SYMPOZIA

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. 

VĚDEČTÍ SEKRETÁŘI

Doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. a prim. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D., Doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

prim. MUDr. Luboš Nachtnebl, Ph.D. a vrchní sestra Jana Vanini, DiS.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT SYMPOZIA 

Elemento Brno, s.r.o., Blažovická 1342/1, 62700 Brno, info@frejkovy-dny.cz

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:

Česka společnost pro ortopedii a traumatologii
Česka lékařská komora
Profesní odborová unie zdravotních pracovníků
Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Ředitel FN u sv. Anny v Brně
Náměstek pro ošetřovatelskou péči FN u sv. Anny v Brně
Magistrát města Brna


Historie FREJKOVY CENY
ZDE