elemento.cz
29. ROČNÍK FREJKOVY DNY

Frejkova cena

Frejkova cena pro mladé ortopedy je udělována v rámci Frejkových dnů od roku 1999.

Frejkova cena je udělována za nejlepší přednášku autorů do 35 let. V rámci ceny je hodnocen věk autorů, originalita práce, přednes i doložená prezentace. Jejím udílením se tak snažíme o vychovávání nových ortopedů, kteří budou schopni svou práci nejen dokonale zrealizovat, ale i prezentovat na odborných fórech. Součástí ceny je také studijní pobyt na některém z renomovaných evropských či světových pracovišť. Přednášky, které se chtějí ucházet o prestižní ocenění Frejkovy ceny ve fóru mladých ortopedů, jsou zařazeny vždy první den kongresu.

Historicky první Frejkovu cenu získala v roce 1999 MUDr. Eva Matějková z ortopedického oddělení nemocnice Třebíč s prací: Operační léčba rhizartrózy. Jako druhý získal Frejkovu cenu MUDr. Petr Višňa (2000). Tématem jeho práce byla transplantace autologních chondrocytů při defektech chrupavky v kolenním kloubu. Dalším držitelem ceny je MUDr. Tomáš Pink (2001), tehdejší pracovník naší kliniky nyní primář ortopedického oddělení Úrazové Nemocnice, za práci totální endoprotézy kolenního kloubu po vysoké osteotomii tibie..

photo_src
MUDr. Jiří Frejka, DrSc., více informací hledejte - ZDE/Wikipedie.

V roce 2002 získal cenu MUDr. Petr Messner z ortopedické kliniky FN Bohunice za práci z týkající se objektivizace skoliotických křivek u dětí. V roce 2003 cenu obdržel MUDr. Tomáš Tomáš z naší kliniky za práci Artrodéza versus artoplastika jako konečné řešení infekce totální endoprotézy kolenního kloubu. Rok nato byla cenou ohodnocena přednáška MUDr. Renáty Doležalové (2004) z Ortopedického oddělení písecké nemocnice. Práce se týkala kontaminace kožního povrchu v závislosti na použití krycí folie. V roce 2005 se stal držitelem MUDr. Vlastimil Havlíček jehož prezentace hodnotila dlouhodobé výsledky korekce hallux vagus. S prací týkající se operačních potíží vyplývajících z chybné diagnostiky onemocnění kolenního kloubu získal v roce 2006 cenu MUDr. Zbyněk Ptáček z Ortopedického oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. Další držitelkou Frejkovy ceny za rok 2007 je MUDr. Martina Kunešová z radiodiagnostické kliniky FN Plzeň jejíž prezentace představovala metodiku hodnocení vitality hlavice kyčelního kloubu při zlomeninách krčku. Frejkovu cenu za rok 2008 získal Eduard Šťastný z II. ortopedické klinika, FN Motol s přednáškou: Řešení defektu kolenního kloubu metodou transplantace autologních chondrocytů. Dalším držitelem Frejkovy ceny je MUDr. Juraj Jarošík (2009) z ortopedického oddělení nemocnice Třebíč s prací týkající náhrady I. metatarzofalangeálního kloubu. Frejkova cena v roce 2010 byla udělena MUDr. Melicherčíkovi z I. ortopedické kliniky UK za práci o monitoraci vankomycinu uvolňovaného z kostních štěpů. V roce 2011 získal cenu MUDr. Beneš z chirurgického oddělení nemocnice České Budějovice s prací o sarkomech měkkých tkání. V roce 2012 cenu získal za práci o anatomické rekonstrukci předního zkříženého vazu technikou double bundle MUDr. Zeman (2012) z fakultní nemocnice Plzeň. Frejkovu cenu za rok 2013 získal již podruhé MUDr. Melicherčík z I. ortopedické kliniky UK za práci o využití antimikrobiálních peptidů v léčbě infekcí pohybového ústrojí. Frejkovu cenu za rok 2014 získal MUDr. Martin Prýmek z FN Brno za práci o kompenzačních mechanizmech celkové stability páteře po operačním řešení u pacientů s adolescentní idiopatickou skoliózou typu Lenke 1. Vítězem Frejkových dnů v roce 2015 se stal MUDr. M. Svoboda z Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc s přednáškou „Význam cytologie kloubního  punktátu  v  diagnostice  periprotetických infekcí“. A máme tu rok 2016, kdy vítězem se stal MUDr. Rastislav Ballay, z 1.ortopedické kliniky 1. LF UK, FN Motol Praha, s přednáškou "Aloplastické materiály a jejich citlivost je kolonizaci"....

Frejkova cena v roce 1999 nastartovala zdravé klání mezi mladými ortopedy a je dnes uznávána jako prestižní ocenění v celé ortopedické společnosti.


Historie Frejkovy ceny:

 • 1999 MUDr. Eva Matějková
 • 2000 MUDr. Petr Višňa
 • 2001 MUDr. Tomáš Pink
 • 2002 MUDr. Petr Messner
 • 2003 MUDr. Tomáš Tomáš
 • 2004 MUDr. Renáta Doležalová
 • 2005 MUDr. Vlastimil Havlíček
 • 2006 MUDr. Zbyněk Ptáček
 • 2007 MUDr. Martina Kunešová
 • 2008 MUDr. Eduard Šťastný
 • 2009 MUDr. Juraj Jarošík
 • 2010 MUDr. Pavel Melicherčík
 • 2011 MUDr. Jan Beneš
 • 2014 MUDr. Martin Prýmek
 • 2015 MUDr. Michal Svoboda
 • 2016 MUDr. Rastislav Ballay
 • 2017 MUDr. Petr Fulín
 • 2018 MUDr. Jan Alt
 • 2019 MUDr. Michal Mahdal
 • 2020 ... "Dr. COVID" - kongres neproběhl
 • 2021 MUDr. Erik Fidler
 • 2022 MUDr. Vasileios Apostolopoulos


Podpořte nás :)
Frejkovy_dny_facebook