elemento.cz
29. ROČNÍK FREJKOVY DNY

Kontakty

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT SYMPOZIA 

Elemento Brno, s.r.o.

Blažovická 1342/1, 62700 Brno

info@frejkovy-dny.cz

pecet